رصد کامل اموال تعیین تکلیف شده در سامانه جامع اموال تملیکی


مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد در سامانه جامع اموال تملیکی همه کالا‌های تعیین تکلیف شده قابل رصد است.

استقرار کامل بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی تا پایان سالبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، «سید عبدالمجید اجتهادی» اعلام کرد: در بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی، که آبان ماه رونمایی شد، زمان و میزان دقیق ورود و خروج کالای قاچاق مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در میان کالا‌های تعیین تکلیف شده کالا‌های ضبطی و متروکه هم وجود دارد که ربطی به کالا‌های قاچاق ندارد.

رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: برای کالا‌های قاچاق داراری تاریخ مصرف، قانونگذار مجوز فروش به شرط دریافت اجازه مرجع رسیدگی کننده را صادر کرده است، اما مشکل اصلی این سازمان دستگاه‌های مجوز دهنده اند که باید سریعتر اقدام کنند و مساعدت بیشتری را برای تعیین تکلیف کالا‌های سریع الفساد و مواد غذایی به خرج دهند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3714334/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C