رفع تصرف از اراضی ملی در ۳۴ عملیات یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان تهران در تعطیلات نوروز

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در دو هفته طرح نوروزی، یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان تهران موفق به رفع تصرف ۷۶۴۰۰ متر مربع از اراضی ملی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در دو هفته طرح نوروزی، طی ۳۴ عملیات، یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان تهران موفق به رفع تصرف ۷۶۴۰۰ متر مربع از اراضی ملی شده است.
به گفته محبت خواه، ارزش ریالی این ۳۴ عملیات رفع تصرف بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
محبت خواه گفت: این رفع تصرفات در هشت شهر تهران، شمیرانات، دماوند، پردیس، فیروزکوه، پاکدشت، رباط کریم و ملارد توسط یگان حفاظت راه و شهرسازی استان تهران، همکاران شهرستان‌ها و همکاران اداره حقوقی انجام شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3804745/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2