رفع تصرف از ۳۸ هکتار از اراضی دولتی

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از جلوگیری از تملک غیر قانونی ۳۸ هکتار از اراضی دولتی در استان خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3784041/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B8-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد: