رفع تصرف ۳۱ هزار و ۲۴۰ متر مربع از اراضی ملی استان اصفهان

سرهنگ باقری گفت: در یکماه اخیر، ۱۴ فقره تعرض به اراضی ملی و دولتی استان اصفهان با هوشیاری کارکنان این فرماندهی از چنگال متصرفان خارج و رفع تعرض شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان با بیان اینکه این یگان وظیفه حراست و رفع تصرف انفال و اراضی دولتی و ملی را بر عهده دارد افزود: تیم‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی در در گستره ۱۱۵ شهر استان اصفهان به صورت پیمایش روزانه در حال گشت زنی برای رصد اراضی ملی و دولتی تحت پوشش هستند و در صورت مشاهده موارد مربوط به تصرف این اراضی اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

هرگونه اقدام فیزیکی مانند دیوار و فنس کشی در اراضی ملی و دولتی ممنوع است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان افزود: مساحت اراضی رفع تصرف شده ۳۱ هزار و ۲۴۰ متر مربع بوده است که با اقدامات بعمل آمده این اراضی به بیت‌المال بازگردانده شد.

سرهنگ باقری تصریح کرد: سامانه ۱۶۵۶ به صورت شبانه روزی به منظور دریافت اخبار و اطلاعات مردمی در ارتباط با تصرف اراضی ملی و دولتی فعال بوده و مردم عزیز استان اصفهان می‌توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را از طریق تماس با این شماره به یگان حفاظت اراضی گزارش دهند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3745398/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

وی با اشاره به اینکه هرگونه اقدام فیزیکی مانند دیوار و فنس کشی در اراضی ملی و دولتی ممنوع بوده و تصرف اراضی ملی و دولتی به شمار می‌رود، گفت: با پایش روزانه توسط عوامل یگان حفاطت اراضی استان اصفهان، عرصه بر متصرفان اراضی ملی استان تنگ شده است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان از رفع تصرف ۳۱ هزار و ۲۴۰ مترمربع اراضی ملی و دولتی استان در یکماه اخیر خبر داد.