رفع تصرف ۶۶.۳ هکتار از اراضی ملی و دولتی اصفهان

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان گفت: امسال ۶۶.۳ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان اصفهان به ارزش بیش از ۲۹۷ میلیارد تومان با اجرای احکام قضایی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان گفت: امسال ۶۶.۳ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان اصفهان به ارزش بیش از ۲۹۷ میلیارد تومان با اجرای احکام قضایی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان خبر داد؛

سرهنگ امیرسعید باقری افزود: به دنبال پایش مستمر اراضی ملی و دولتی استان اصفهان از سوی کارکنان این فرماندهی و پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از ابتدای سال جاری ۲۶ مورد حکم قطعی قضایی برای رفع تعرض به اراضی ملی در سطح استان اصفهان صادر و اجرایی شد.
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان تصریح کرد: این یگان با حمایت دستگاه قضایی هیچ مماشاتی با زمین خواران ندارد و تصرف اراضی ملی و دولتی به هر بهانه‌ای که صورت گرفته باشد نتیجه‌ای غیر از تعقیب قضایی و محکومیت کیفری و قلع و قمع و زیان ناشی از آن برای متصرفان به همراه ندارد.
وی بیان داشت: ارزش اراضی که امسال با اجرای احکام قضایی رفع تصرف شده اند در مجموع بیش از ۲۹۷ میلیارد تومان برآورد شده است.
سرهنگ باقری عنوان کرد: علاوه بر این موارد با پیگیری‌های بعمل آمده در سال جاری ۱۶ فقره پرونده قضایی کیفری (جرایم مشهود) برای رفع تصرف اراضی ملی و دولتی استان اصفهان تشکیل شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3721347/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B6%DB%B6%DB%B3-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86