رفع تعرض از هزاران زمین دولتی در ۷ ماه اول سال – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری دو هزار و ۱۶۲ مورد تعرض به اراضی دولتی در ۷ ماه نخست امسال در سراسر کشور در این یگان خبر داد.
به گفته فخاری از مجموع ۲۱۶۴ مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در این هفت ماه ۲۱۶۲ مورد آن معادل هزار و ۴۳۸ هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقی مانده جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: در مورد اجرای احکام قطعی نیز در این هفت ماه ۳۲۰ مورد اجرای احکام به مساحت ۴۳۹ هکتار به ارزش تقریبی ۶ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان در کل کشور صورت گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه اندازی سامانه تلفنی ۱۶۵۶ جهت دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص تعرض به اراضی دولتی در بهمن ماه ۹۸ گفت: این سامانه نقش چشمگیری در کاهش زمین خواری و تعرض به زمین‌های دولتی دارد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5643044/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84