­رفع تعرض فوری از ۹۶ هکتار زمین دولتی


مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع تعرض فوری از ۹۶ هکتار زمین دولتی در شهریور خبر داد و گفت : در این ماه ۲۷۲ مورد تعرض به اراضی دولتی صورت گرفت که ۲۷۰ مورد از این تعرض‌ها با تلاش ماموران یگان حفاظت استان‌های کشور به‌طور فوری رفع شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3996172/%C2%AD%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B6-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C