رهن خانه ۸۵ متری در ونک یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان + جدول

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله پایتخت منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
گاندی ۸۲ ۱۳ الی ۲۰ میلیون ۲۵۰ الی ۷۵۰ میلیون
ونک ۸۵ ۱۵ الی ۲۸ میلیون ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
توانیر ۸۵ ۱۱ الی ۲۵ میلیون ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون
جردن ۸۶ ۱۵ الی ۲۵ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
آرارات ۷۸ ۶ میلیون ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون
شیرازی ۸۵ ۱۰ الی ۱۲ میلیون ۵۰۰ الی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۱۷۸


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1742535/%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%86%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

برای اجاره در محدوده ونک حداقل باید به میزان ۶ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.