رهن در خیابان نیروهوایی چند؟ + جدول – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله پایتخت منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
امامت ۸۵ ۴ الی ۱۰ میلیون ۴۰۰ الی ۸۵۰ میلیون
نیروهوایی ۸۶ ۹ الی ۱۲ میلیون ۳۰۰ الی ۸۰۰ میلیون
پیروزی ۸۵ ۴ الی ۸ میلیون ۳۵۰ الی ۹۰۰ میلیون
دهقان ۷۰ ۳ الی ۸ میلیون ۱۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون
حافظیه ۸۶ ۶ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون ۳۰۰ الی ۸۲۰ میلیون
قاسم آباد ۸۰ ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون ۱۸۰ الی ۶۰۰ میلیون


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5730915/%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محدوده نیرو هوایی در منطقه شرق تهران حداقل باید به میزان ۳ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.