رهن یک میلیاردی برای محله محبوب شرق تهران/ اجاره در نارمک و هفت حوض چند؟ + جدول

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1737488/%D8%B1%D9%87%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
نارمک جنوبی ۱۲۰ ۳ الی ۵ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون
هفت حوض ۱۱۰ ۱۰ الی ۱۴ میلیون و۸۰۰ ۳۵۰ الی ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون
نارمک ۹۰ ۹ الی ۱۵ میلیون ۲۱۰ الی ۹۰۰ میلیون
فدک ۱۰۰ ۳ الی ۱۳ میلیون ۲۰۰ الی ۹۰۰ میلیون

بیشتر بخوانید:

برای اجاره در محدوده هفت حوض حداقل باید به میزان ۳ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.