رکود از «معاملات» به «بازدیدها» هم سرایت کرد / تازه ترین قیمت مسکن در بازار راکد تهران + جدول


رکود از «معاملات» به «بازدیدها» هم سرایت کرد / تازه ترین قیمت مسکن در بازار راکد تهران + جدول

دنیای اقتصاد نوشت : طی یک هفته سپری شده از آبان ماه بازار مسکن شهر تهران در وضعیت سکون قرار داشت، طوری که نه فقط انجام معاملات، بلکه حتی بازدیدها نیز در مناطق پرمعامله تهران محدود بوده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1689173/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA