رکورد تاریخی بانک مسکن در اعطای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماه

سرپرست بانک مسکن خبر داد:

عسکری افزود: بانک مسکن همچنین در سال جاری توانست در طرح نهضت ملی مسکن قرارداد بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات را منعقد و عملیاتی کند که تاکنون بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان آن با توجه به مرحله‌ای بودن واریز مبالغ این طرح از فوندانسیون تا پایان ساخت، پرداخت شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3716389/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست بانک مسکن گفت: بانک مسکن در ۱۰ ماه سال جاری رکورد تاریخی اعطای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را ثبت کرد.

سرپرست بانک مسکن گفت: در۱۰ ماه سال جاری رکورد تاریخی اعطای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ثبت شد.