ریشه گران شدن فولاد، بورس نیست


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ریشه گرانی فولاد در بی تدبیری در تامین اقلام مربوط به بهای تمام شده این محصول در کشور است و نباید آدرس غلط به جامعه و اقتصاد کشور بدهیم.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5906855/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA