رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران انتخاب شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120100739/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

سمانه محرمی نمین: نائب رئیس دوم

پیش از این مصطفی قلی خسروی ریاست اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران را بر عهده داشت که از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون عهده‌دار این سمت بود. خسروی در مجموع از سال ۱۳۷۸ تا امروز چهار دوره رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بوده است.  

کیانوش گودرزی: رئیس 

داود بیگی نژاد: نائب رئیس اول

امروز مراسم تغییر و تحول هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران صورت گرفت و کیانوش گودرزی رسماً به جای مصطفی قلی خسروی ریاست این اتحادیه را عهده‌دار شد.

عیسی آقایاری: عضو هیئت مدیره 

در این انتخابات کیانوش گودرزی بالاترین رای را از طرف اعضای صنف مشاوران املاک شهر تهران کسب کرد که امروز اول اسفند ماه سال ۱۴۰۱ مراسم تغییر و تحول هیات مدیره صنف مشاوران املاک تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در پی انتخابات اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران در روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ هفت نفر عضو هیات مدیره و یک نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند.

 احمد آذری: بازرس

ترکیب اعضای هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران بدین شرح است: 

مهدی کرباسیان: خزانه‌دار

تورج سرباز گزقی: عضو هیئت مدیره

سعید لطفی: دبیر