زمان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون ورزش کارگری مشخص شدپس از برگزاری جلسه هیأت‌رئیسه فدراسیون کارگری، تاریخ برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری مشخص شد.

به گزارش ایسنا، بیست‌وهشتمین جلسه هیأت‌رئیسه فدراسیون ورزش کارگری، روز دوشنبه در محل معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و در پایان نشست و با رای اعضای هیأت‌رئیسه، تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی مشخص شد.

مرتضی اسماعیلی، دبیر مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون کارگری در خصوص این جلسه گفت: بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ آئین‌نامه وثاقت و امانت فدراسیون ورزش کارگری، هیأت‌رئیسه فدراسیون حداقل ۴۵ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون باید تاریخ، محل و دستور جلسه را مشخص کند که روز دوشنبه با برگزاری بیست‌وهشتمین جلسه هیأت‌رئیسه فدراسیون کارگری در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور محمد چکشیان معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمال تنها مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جواد رمضی رییس فدراسیون ورزش کارگری، برگزار شد و پس از بحث و بررسی مقرر گردید، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری روز چهارشنبه ۳ اسفند ساعت ۱۰ صبح در محل سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شود.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101912728/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF