زمین برای ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن استان اصفهان تامین شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

قاری‌قرآن با بیان اینکه در حال حاضر کلِ ظرفیت اراضی این سه شهر تخصیص شده است گفت: مطابق با برنامه ریزی‌ها مقرر شده در نیمه اول سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف تمامی زمین‌های مورد نیاز به صورت ویژه انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: معادل حدود ۱۵ هزار واحد زمین در کل استان اصفهان به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده شده است تا خود متقاضیان نسبت به ساخت آن اقدام کنند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5743681/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

وی اضافه کرد: هم‌اکنون حدود ۲۳ هزار واحد از واحدهای در دست اجرا طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان در مرحله اسکلت و ساخت قرار دارد که در سال ۱۴۰۲ وارد مرحله نازک کاری می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از این تعداد ۳۰ هزار واحد مربوط به شهر جدید بهارستان و شاهین‌شهر است و ۱۰ هزار واحد در فولادشهر مازاد بر ظرفیت این شهرها به زمین نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد تأمین زمین شده که از روش‌های مختلف از جمله الحاق اراضی به محدوده انجام پذیرفته است، گفت: حدود ۴۰ هزار واحد دیگر را که به طور عمده مربوط به مرکز استان است در صدد هستیم به صورت ایجاد شهرک و یا نقطه‌ای در اطراف اصفهان جانمایی کنیم.

علیرضا قاری‌قرآن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان اظهار داشت: از بیش از ۴۲۰ هزار نفر متقاضیان ثبت نام شده در سطح استان اصفهان حدود ۱۴۵ هزار نفر حائز شرایط شناخته شدند.