زمین ۱۵۰ هزار واحد شهری بنیاد مسکن تامین شده است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

سهرابی تصریح کرد: در ۶ ماه اخیر حدود ۵۳۰ واحداز واحدهای که در قالب نهضت ملی تعریف شده در قم به بهره برداری رسیده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5743221/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: اراضی که قابلیت اجرای طرح و تخصیص را داشتند ۱۵۰ هزار واحد بوده است و ۵۰ هزار واحد دیگر یا متقاضی ندارد وثبت نام نشده ویا متقاضیان رغبتی به ان اراضی معرفی شده نداشتند یا معارض پیدا کرده ویا با تصویب کاربری ان مخالفت شده است.

وی گفت: حدود ۷۷ هزار واحد مسکونی در حال ساخت، در مرحله فنداسیون به بعد هستند و بیش از ۳ هزار واحد نازک کاری ان‌ها تمام شده و بخشی از ان‌ها هم افتتاح شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تصریح کرد: از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که قرار بوده بنیاد مسکن سالانه بسازد حدود ۱۹۵ هزار واحد زمین از جانب وزارت راه وشهر سازی به بنیاد معرفی شده است.

سهرابی افزود: بر این اساس در شهرهای کوچک برای تأمین زمین مشکل زیادی وجود ندارد و در برخی از استان‌ها به دلیل شرایط توپوگرافی وجغرافیایی مثل کردستان و لرستان ویا شهرهای شمالی که با زمین‌های کشاورزی، منابع طبیعی و جنگل‌ها مواجه هستیم زمین تأمین می‌شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن افزود: برای حدود ۱۳۰ هزار واحد متقاضی مؤثر وزمین داریم که بر ا ین اساس برای ۱۳۲ هزار واحد پروژه تعریف کردیم که ازاین تعدادبرای ۱۱۷ هزار واحد زمین تخصیص دادیم و وارد فازهای مختلف اجرایی از آماده سازی تا نازک کاری شدند.

سهرابی گفت: از ۱۵۰ هزار واحد زمین تخصیص یافته برای ساخت واحدهای مسکونی متقاضیان تقریباً ۱۳۷ یا ۱۳۸ هزار واحد متقاضی مؤثر به ما معرفی کردند که برای ۱۱ هزار واحد زمین مناسب نداریم یا زمین تأمین شده، ولی مشکل کاربری ومعارض وجود دارد و یا قبل از ثبت نام زمینی تعریف نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید رضا سهرابی گفت: فرایند تأمین زمین از جمله اماده سازی و نقشه برداری طولانی است ودولت تلاش می‌کند هزینه سنگین آماده سازی زمین در برخی نقاط کشور به عهده متقاضی نباشد.

وی با اشاره به اینکه در بخش مسکن شهری ما مجری وزارت راه وشهر سازی در شهرهای کوچک هستیم گفت: براساس توافق قرار بود وزارت راه وشهر سازی اراضی مناسب را در اختیار بنیاد مسکن قراردهد ومتقاضیان واجد شرایط را بعد از پالایش به بنیاد مسکن معرفی کند.