ساخت خانه‌های حیاط دار و یک طبقه اولویت طرح نهضت ملی مسکن

ساخت خانه‌های حیاط دار و یک طبقه اولویت طرح نهضت ملی مسکنبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت تا کنون در اجرای نهضت ملی مسکن به ۵۰ هزار نفر برای ساخت خانه‌های یک طبقه در شهر‌های کوچک زمین واگذار کرده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت تا کنون در اجرای نهضت ملی مسکن به ۵۰ هزار نفر برای ساخت خانه‌های یک طبقه در شهر‌های کوچک زمین واگذار کرده است.

دولت در تلاش است در شهر‌های کوچک که کمتر معضلات مربوط به کمبود زمین وجود دارد با عرضه زمین رایگان به ساخت مسکن یک طبقه برای متقاضیان کمک کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3815368/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد:

به گفته نوروزی: در اجرای این طرح تا کنون به حدود ۱۳۰ هزار نفر زمین رایگان واگذار شده است.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال از اولویت‌های دولت سیزدهم است.