ساخت سالانه ۳۸ هزار واحد مسکونی، سهم مازندران در طرح نهضت ملی مسکن

وی با بیان این که، از این تعداد هزار و ۱۴۶ نفر برای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن به بانک معرفی شدند، افزود: هزار و ۴۴۳ نفر آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز کردند.

استاندار مازندران،گفت: متقاضیان این طرح در بافت فرسوده تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند که باز پرداخت آن با نرخ سود ۹ درصد است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3725449/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

استاندار مازندران گفت: صلاحیت ۲۶ هزار مازندرانی برای خانه دار شدن در قالب طرح نهضت ملی مسکن تایید شد.

صلاحیت ۲۶ هزار مازندرانی در طرح نهضت ملی مسکن تایید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسینی‌پور در شورای مسکن مازندران در ساری افزود: در استان مازندران ۱۱۷ هزار نفر برای خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کردند که از روند رسیدگی به درخواست این تعداد ثبت نام کنندگان ادامه دارد.