ساخت مسکن برای ۳۰ هزار نفر در اشتهارد البرز

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن شهر اشتهارد البرز گفت: این طرح قابلیت اسکان بیش از ۳۰ هزار نفر را دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3810461/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن مطرح کرد: