ساخت و ساز غیرمجازبزن بهادرها در جنوب تهران/ اگه می تونی جلومو بگیر!

به گفته پدر مدیریت شهری ایران به جای ساماندهی از روز اول باید با اصل قضیه برخورد کرد. کار از دستشان در می‌رود و بعد به فکرساماندهی هستند.

در این راستا ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران درباره ساخت و سازهای غیر مجاز درمنطقه ۱۹ گفت: شهرداری باید در این رابطه به صورت مستقیم وارد و مانع ساخت و ساز شود. البته شهردار منطقه به تازگی منصوبشده، اما شهردار منطقه خود توانایی مقابله با این امر را ندارد و نظارت نهادهای نظارتی بر این ساخت و سازها کم شده است.

این متخصص حوزه شهری با بیان اینکه در دو سال اخیر محدوده خلازیر ساماندهی شده، بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی این استکه مسائل بی رویه در ادوار مختلف پیش می‌آید شهرداری‌ها برخورد نمی‌کند و به وظیفه قانونی خود هم عمل نمی‌کند و بعد به دنبالساماندهی هستند.

مافیای بزرگ زمین خواری برای تقسیم زمین‌های شهری

سوداگران زمین از این موقعیت سوء استفاده و بناهایی را که بدون هیچ مجوز، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی، عدم استحکام وایمنی ساخته می‌شوند را اغلب به شهروندان کم برخوردار می‌فروشند که باعث بحران و پیامدهای ناگواری برای این افراد و مدیریتشهری در زمان حال و آینده خواهد شد. پایدار سازی و کارهای غیر اصولی نه تنها به این منطقه بلکه به شهر تهران آسیب جدی واردخواهد شد و با برخوردهای قانونی باید از شهر و شهروندان صیانت کنیم.

وی افزود: سازوکار قوی‌تری در شهرداری تهران برای این امر باید تدوین شود و شهردار تهران باید در این منطقه حاضر می‌شد تاموضوعات را بررسی کند.

او با بیان اینکه برخورد با ساخت و سازهای بی رویه بسیار اساسی است، افزود: ساخت و سازهای مسکونی در محدوده منطقه ۱۹ وخلازیر هم بی رویه صورت گرفته است و معتقدم مقصر اصلی بسیاری از این ساخت و سازهای بی رویه شهرداری‌ها و دولت‌ها هستند.

او با اشاره به شرایط فعلی کشور و مشکل ساخت و ساز غیر مجاز بیان کرد: نمی‌توان در وضعیت فعلی به صورت شدید برخورد کرد. شهرداری از طریق شرکت شهربان و حریم بان و نیروهای در اختیار در شرایط فعلی با تدبیر و مدیریت می‌تواند ورود پیدا کند. بااحتیاط و با مردم داری باید با این امر برخورد کرد.

ساخت و ساز غیرمجازبزن بهادرها در جنوب تهران/ اگه می تونی جلومو بگیر!

محمد حقانی؛ پدر مدیریت شهری ایران و عضو شورای شهر در دوره چهارم با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه ۱۹ شهرداری تهران و چرایی عدم حل این معضل قدیمی اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجازعوامل و علت‌های بسیار زیادی دارد. مردم در کلان شهرها با توجه به بی آبی و بیماری‌های اقتصادی از شهرهای کوچک به کلانشهرها سرازیر شوند.

یکی از مناطقی که همیشه در شهر تهران با چالش مواجه بوده منطقه ١٩ شهرداری تهران و محدوده خلازیر است. منطقه‌ای که هر ازچندگاهی با آسیب‌های مخاطره آمیز همراه بوده و این بار درگیر ساخت و سازهای گنده لات‌ها است.

حقانی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود، شهرداری و پلیس آمادگی مقابله با این موارد را ندارد، افزود: افرادی هستند که زمین هارا هوشمندانه تقسیم می‌کنند. پشت این‌ها مافیای بزرگی وجود دارد که زمین‌ها را به قطعات ۱۰۰ الی ۲۰۰ متری تقسیم می‌کنند. این زمین‌ها در حریم بوده و خارج از زمین‌های شهری است که تقسیم می‌کنند و می‌فروشند.

از این رو به نظر می‌رسد با وضع قوانین سخت گیرانه‌تر و برخوردهای قاطع باید با سوداگران زمین و مسکن و ساخت و سازهایناایمن برخورد کرد تا متروپل‌های دیگری در دل تهران سبز نشود.

بیشتر بخوانید :

این فعال حوزه شهری ادامه داد: طرح جامع و تفصیلی داریم و بر اساس این طرح باید عمل کنیم. با ساخت و سازهای بی رویه اگر درمرحله اول برخورد قانونی شود دیگر کار به جای باریک نمی‌کشد.

شهرداری تهران همواره با برخوردهای مقطعی دست سوداگران را کوتاه می‌کند، اما در شرایط فعلی آنقدر حجم ساخت و سازها گسترشپیدا کرده که شاید توان زیادی برای قطع فساد در این منطقه را لازم باشد.

در این میان چنانچه همه دستگاه‌های ذیربط به صورت قاطع یکبار برای همیشه با برن بهادرهای ساختمانی برخورد کنند دیگر نه کسیبه فکر ساخت و ساز شبانه می‌افتد و نه ساخت و ساز غیرمجاز را در سر می‌پروراند.

او اضافه کرد: می‌گویند ساماندهی کنیم، اما امر خلاف را که نباید ساماندهی کرد بلکه باید با آن مقابله کرد. اگر طبق قانون امریخلاف است ساماندهی معنا ندارد و هر چه ساماندهی کنیم بیشتر و بیشتر می‌شود. مسئله ساماندهی خلازیر به نظر بنده عاقلانهنیست.

شهرداری برخورد کرد؛ ساخت و سازها جمع نشد

نگذارید کار به جای باریک بکشد

با مدیریت و تدبیر برخورد قاطع شود

در این میان سرپرست شهرداری منطقه ۱۹ از رفع خلاف ۱۷ باب مغازه و ۱۵۰۰متر دیوار کشی فاقد مجوز خبر داد و تورج فرهادی دراین رابطه اظهار کردکه با حمایت نیروی انتظامی در روزهای گذشته اقدامات موثری درخصوص شناسایی افراد فعال در این زمینه توسطمراجع اطلاعاتی و امنیتی انجام و تذکرات لازم به آن‌ها ابلاغ شد که در صورت عدم رعایت نظم، انتظام اجتماعی و حرمت شهر، مردم ومدیریت شهری و مقید نبودن به قوانین شهری از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

برخورد شهرداری با سوداگران

حقانی با اشاره به اینکه عده‌ای می‌خواهند از شرایط فعلی سو استفاده کنند بیان کرد:. باید با ریشه‌های اصلی این ساخت و سازهاو کسانی که این زمین‌ها را می‌فروشد و تقسیم می‌کند با هماهنگی مراجع قضایی به صورت قانونی و با تدبیر و مدیریت برخورداساسی کند.

عضو اسبق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه چنانچه با این افراد برخورد نشود این رویه ادامه دارد، گفت: بی تدبیری مسئولین باعثمی شود این ساخت و سازها مانند سرطان پیشروی کند و امکان برخورد هم در آن زمان وجود ندارد.

او در این رابطه بیان کرد: حسب مشاهدات، اطمینان حاصل شد که عده‌ای سودجو و منفعت طلب که هیچ مالکیتی بر زمین‌ها ندارند، بدون کسب حتی مجوز اولیه به صورت گسترده در روزهای تعطیل و شبانه در حال ساخت و سازهای غیرقانونی در منطقه یادشده هستند و واحدهای تجاری و مسکونی در سطح وسیع می‌سازند.

ترکی تصریح کرد: دستگاه قضایی در احقاق حقوق عامه و صیانت از حق مردم با هیچ فردی مماشات نمی‌کند و به صورت قاطعانهنسبت به اجرای قانون اهتمام دارد. جلوگیری فوری از ساخت و ساز ناایمن و غیرمجاز و رفع تجاوز از اراضی ملی محدوده خلازیرتهران ضروری است و حتما اقدامات لازم انجام می‌شود.

همچنین در ادامه معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز منطقه خلازیر تهران خبر داد و گفت کهشهرداری مکلف است با همکاری مراجع قضایی و انتظامی و دیگر دستگاه‌های مسئول نسبت به رفع تجاوز و تخریب ساخت و سازهایغیرقانونی و ناایمن اقدام کند.

معاون دادستان کل کشور گفت: مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول اجازه ندهند عده‌ای سودجو با ساخت و سازهای غیرقانونیگسترده و شبانه به حقوق عامه تجاوز کنند.

حقانی افزود: این تجربه را در دستفروشی و بساط گستری داریم. ابتدا با آن مقابله نمی‌شود و سپس به فکر ساماندهی هستند. خلازیردر اوایل کار که آهن آلات فرسوده بود و به فروش می‌رسید؛ انواع و اقسام قاچاق در آنجا انجام می‌شد درابتدا تعدادشان کم بود اماطی آخرین اطلاعات ۴ هزار مورد و حالا به ۱۲ هزار مورد است دلیلش هم آن است که در زمان تشکیل با آن‌ها برخورد درستی صورتنگرفته است.

ساماندهی نه؛ برخورد کنید/ امر خلاف را که نباید ساماندهی کرد

بساز بفروش و ساخت و سازهای بزن بهادری، یکی از مشکلات شهرداری‌ها در ادوار مختلف بوده است. سوداگران طی برنامه ریزی دقیق در زمانی که می‌دانند وضعیت شهر در موقعیت حساسی قرار دارد زمین‌های حاشیه حریم را تقسیم کرده و به مردم می‌فروشند ویا با ساخت و سازهای شبانه و بدون ایمنی سنگ روی سنگ می‌آورند و با قلدری مانع از تخریب سازه‌ها می‌شوند.

۲۲۰ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1692776/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88

حقانی با اشاره به اینکه شهرداری باید به جای ساماندهی برخورد کند، عنوان کرد: در شورای شهر چهارم، با معاون خدمات شهری وقتصحبت کردیم و سرمایه گذاری خارج تهران می‌خواست سرمایه گذاری کند و آن محدوده را در اختیار شهرداری قرار دهد، اما این کار رانکردند.

معاون دادستان کل کشور بیان کرد: پس از مشاهدات میدانی، بلافاصله برخورد قاطع و جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفتو حسب دستور دادستان کل کشور مبنی بر احقاق حقوق عامه و برخورد با متصرفان، رفع تصرف از اراضی ملی به زودی انجام خواهدشد و در این راستا به صورت عاجل هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی انجام و دستورهای قضایی لازم نیز صادرشده است و به زودی شاهد تخریب همه این تصرفات غیرقانونی و اعاده به وضع سابق خواهیم بود.