سازوکار مجلس برای نوسازی بافت های فرسوده

به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی با الحاق یک جزء به بند الحاقی (۳) در تبصره ۱۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکاری برای نوسازی بافت های فرسوده تعیین کردند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120806117/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای در فرآیند کلید به کلید واحدهای این بافت فرسوده و حاشیه‌ای یا واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوسازی یا اراضی مذکور اعمال کند.