ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، دو هزار واحد را به متقاضیان نهضت ملی مسکن تحویل داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، دو هزار واحد مسکونی را در ۶ استان به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تحویل داد.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: این دو هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن از مجموع واحد‌های در دست ساخت این ستاد در ۶ استان تحویل متقاضیان شد.
نوروزی با اشاره به این که به طور میانگین برای هر واحد مسکونی ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است افزود: این تعداد واحد مسکونی در مجموع هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: ۴۰ درصد زمین‌های مورد نیاز را دولت و ۶۰ درصد دیگر را ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تامین کرده اند.
نوروزی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۱۸۷ هزار متر مربع زمین برای ساخت این ۲ هزار واحد مسکونی اختصاص داده است.
واحد‌های افتتاح شده در ۶ استان شامل ۴۹۶ واحد ویژه فرهنگیان در شهر جدید پرند استان تهران، ۴۵۸ واحد در قزوین، ۳۴۰ واحد در اردبیل، ۳۰۰ واحد در خرم آباد استان لرستان، ۱۹۲ واحد در زنجان ۱۷۴ واحد مسکونی در مهریز و ۴۰ واحد در یزد است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3806010/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

دو هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به همت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به بهره برداری رسید.