سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه

بیشتر بخوانید:

سقوط خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه

در شرایطی که قدرت خرید مردم (به ویژه برای کالاهای خارجی) به شدت سقوط پیدا کرده است، سفرهای خارجی کم است و حتی خرید خانه ایرانیان در ترکیه به شدت کاهش یافته است، موج جدید صعود قیمت دلار توسط عوامل دولتی و ذینفعان در بنگاهها و بانکهای خصولتی و بخش خصوصی رانتی عملیاتی شد.

هنوز مردم از زیر بار چهار سال ابرتورم دولت قبل کمر راست نکرده‌اند، که با حذف ارز ترجیحی و پس از آن سونامی افزایش قیمت دلار، موج جدیدی از ابرتورم به حرکت درآمده است.

۲۱۷ ۳۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1709297/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

احسان سلطانی، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود نوشت: خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه به کمترین مقدار در سه سال گذشته و حدود یک سوم سال پیش رسید.