سنددار شدن ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی روستایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار سند برای واحد‌های مسکونی در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر شده است. سنددار شدن ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی روستایی
آقای نیکزاد افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی در روستا‌ها سنددار شده اند و برنامه ریزی شده است برای ۳۰ درصد دیگر هم سند صادر شود.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: صدور این اسناد باعث تثبیت مالکیت روستاییان می‌شود و اختلافات ملکی را به صفر یا حداقل می‌رساند.
به گفته آقای نیکزاد، روستاییان می‌توانند از این اسناد برای دریافت وام هم استفاده کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3810505/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C