سهمیه ۱۳ هزار واحدی مهاباد از نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: سهمیه شهرستان مهاباد از طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۱۳ هزار و ۷۴۳ واحد است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3723730/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اعلام کرد؛