شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در پاییز ۱۴۰۱ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۷۶.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم با ١٤.٦ درصد مربوط به گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است.

در فصل پاییز١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۴.۷ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٦.٧ درصد) ٢.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۶۳.۹ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.

در فصل پاییز١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۱.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٣ درصد) ٢.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

فصل پاییز ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٤- درصد) ٨.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز ١٤٠١، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۱۸.۱ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» و کمترین تورم فصلی با ٢.٢ درصد کاهش، مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» است.

کاهش تورم سالانه

افزایش تورم فصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل پاییز١٤٠١ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۱۵۶۱.۰ است که نسبت به فصل قبل ٤.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣١.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ٣٤.٧ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی اینجا کلیک کنید.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5711542/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1