شرط موفقیت زاهدی وفا در وزارت کار

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401070602536/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

وی افزود: به طور معمول سرپرستان وزارتخانه ها به برنامه‌های کوتاه مدت ورود نمی کنند و به شکل رسمی اقدام خاصی انجام نمی‌دهند. البته دکتر زاهدی وفا در این مدت برنامه ای ارائه نکرد ولی اختیار نظارت و اداره وزارتخانه را داشت و اگر به برخی مسایل و موضوعات ورود می کرد به عنوان عملکرد کوتاه مدت می‌توانست در ارزیابی نمایندگان موثر باشد.

ولی الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس‌ اظهار کرد: دکتر زاهدی وفا در مدت سرپرستی اقدامات خوبی را صورت داد که از جمله آن برگزاری جلسات با نمایندگان تشکل‌ها و کانون های بازنشستگی در خصوص حقوق بازنشستگان بود که با سعه صدر این بحث را دنبال کرد.

وی در پایان رعایت اصل سه جانبه گرایی را شرط موفقیت وزیر کار در این وزارتخانه دانست و گفت: برای موفقیت در وزارت کار باید تابع سه جانبه گرایی بود. اداره وزارت کار قطعا به مشارکت همه شرکای اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن ها، کانون های بازنشستگی و دولت نیاز دارد و انتظار جامعه کار و تولید این است که فردی آگاه و مطلع به مسایل و امور مربوط به این وزارتخانه انتخاب شود یا دستکم برنامه‌هایی ارائه دهد که با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مبتنی بر حقوق و قوانین کار و تامین اجتماعی باشد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: وزارت کار از سه وزارتخانه ادغام شده و سازمانی به نام تامین اجتماعی را تحت پوشش دارد که خود چند وزارتخانه است؛ بنابر این گستردگی بالایی دارد لذا معتقدم برای اداره وزارت کار بهتر است از ظرفیت درون وزارتخانه استفاده شود و در کل اجازه دهیم تشکل ها در خصوص انتخاب افراد به عنوان وزیر نظر بدهند.

به گفته صالحی، فردی که برای تصدی وزارت کار انتخاب می شود باید نسبت به حوزه کار، روابط کار، امور بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان اشراف و اطلاع داشته باشد تا بتواند از عهده اداره این وزارتخانه بزرگ برآید.

یک کارشناس حوزه کار رعایت اصل سه جانبه گرایی را شرط موفقیت وزیر کار در این وزارتخانه دانست و برگزاری جلسات با نمایندگان تشکل‌ها و کانون‌های بازنشستگی را از جمله اقدامات مثبت دکتر زاهدی وفا در دوران سرپرستی عنوان کرد.