شروع به کار قرارگاه اشتغال لرستان

وی افزود: قرارگاه اشتغال لرستان از روز شنبه هشتم بهمن ماه تا ۲۰ اسفند سال‌جاری همزمان با سراسر کشور کار نظارت بر تمام طرح‌ها و اشتغال ثبت شده در سامانه رصد را بصورت میدانی و حضوری انجام می‌دهد.

ایسنا/لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به پیگیری ثبت اشتغال در سامانه رصد از تشکیل قرارگاه اشتقال در استان خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110705184/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: با توجه به گزارش دریافتی از سامانه رصد و اشتغال تعهد شده دستگاه‌های اجرایی در سال‌جاری این قرارگاه کمک می‌کند تا صحت و تعهد اشتغال ایجاد شده در استان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

جهانی با بیان اینکه گزارش‌های ناظرین و بازرسین از طرح‌ها جمع‌بندی می‌شود تصریح کرد: گزارش‌های دریافتی ایجاد شغل با سامانه جامع سانار که به عنوان یک ابزار کنترل و ارزیابی مناسب در سطوح ملی و استانی است و کدملی‌های ثبت شده به عنوان شاغل‌شدگان سال ۱۴۰۱ مطابقت می‌شود.

علی جهانی ششم بهمن در نخستین جلسه قرارگاه اشتغال لرستان با بیان اینکه با اشاره به تعهد ایجاد اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سال‌جاری و تأکید مقام عالی وزارت بر نظارت، پایش و تحقق آن اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله در طرح‌ها و اشتغال ثبت شده در سامانه رصد نظارت و راست‌آزمایی است که در مرحله اول با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی بصورت مجازی و در مرحله بعد با نظارت حضوری و مستقیم تمام طرح‌هایی که تسهیلات اشتغال‌زایی دریافت و اقدام به ایجاد اشتغال کرده‌اند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به وضعیت بیکاری در استان تصریح کرد: همه ارگان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی باید در ایجاد اشتغال و رفع مشکلات بیکاری جوان در استان کمک کنند.