شما نظر بدهید/ چه اقداماتی از سوی دولت می‌تواند افزایش قیمت مسکن را مهار کند؟به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار در حالی افزایش یافته است که ایران یکی از بلندمدت‌ترین تورم‌ها را پشت سر می‌گذارد .

سئوال اینجاست، به نظر شما چه اقداماتی می‌تواند آهنگ تند قیمت مسکن در ایران را کند نماید؟

شما کاربران خبرآنلاین می‌توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات اعلام کنید.

۲۲۳۲۲۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1703648/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86