شناسایی ۱۶ هزار بنای ناپایدار در شهر خوی


معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:با وجود حجم بالای بنا‌های ناپایدار در کشور، چاره‌ای جز افزایش سرعت در مقاوم‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، نداریم.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3764280/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C