شهید رئیسی چگونه برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی را اجرا کرد؟دولت شهید رئیسی با حرکت به سمت رشد اقتصادی غیرتورمی از محل تامین مالی کسری بودجه خود با تکیه بر درآمدهای مالیاتی پایدار، توانست بدون نگرانی از کسری بودجه و نیاز به استقراض، برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی را اجرا کند.

به گزارش ایسنا،  دولت شهید رئیسی با اتخاذ سیاست‌های نوین مالیاتی توانست به دستاوردهای چشمگیری در کنترل رشد نقدینگی و توسعه پایدار اقتصادی دست یابد. یکی از مهم‌ترین این دستاوردها، استفاده از روش‌های مدرن مانند تقاطع‌گیری داده‌ها و بررسی پرداخت‌های الکترونیکی بود که به طور مؤثر جلوی فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها را گرفت. این اقدامات منجر به افزایش منابع مالیاتی شد و نیاز به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را به حداقل رساند که نتیجه آن کاهش فشار بر بانک مرکزی و کاهش رشد نقدینگی بود.

هم کسری بودجه ایجاد نشد و هم حقوق معلمان پرداخت  شد و هم پروژه‌های نیمه‌تمام کامل شد

با تحقق منابع مالیاتی پایدار، دولت شهید رئیسی توانست به جای تأمین هزینه‌های جاری از طریق استقراض و ایجاد کسری بودجه، از این منابع برای توسعه کشور استفاده کند، این اقدام موجب شد که نه تنها هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق معلمان، آتش‌نشانان و پرستاران به موقع و بدون مشکل انجام شود، بلکه پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساخت‌های حیاتی نیز تکمیل و توسعه یابند.

شهید رئیسی و عدالت مالیاتی

در مسیر اخذ مالیات نیز به صورت ویژه بر اصلاحات مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی تمرکز شده است. با شناسایی و گرفتن مالیات از مؤدیان بزرگ و دانه‌درشت‌ها، که پیش از این کمتر مالیات می‌دادند یا از پرداخت آن فرار می‌کردند، دولت توانست درآمدهای مالیاتی را به طور عادلانه اخذ کند و فرار مالیاتی را کاهش دهد.

درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از هزینه‌های جاری نظیر ارائه خدمات دولت و دستگاه‌های اجرایی به مردم را تامین مالی کرده است و همچنین زمینه برنامه‌های توسعه‌ای را نیز فراهم کرده است. اکنون با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در جهت کاهش فرار مالیاتی، دولت می‌تواند با اتکا به درآمدهای مالیاتی پایدار محقق شده، به سمت بهبود کیفیت زندگی مردم و تقویت زیرساخت‌های کشور نیز حرکت کند.

مزایای اصلاح نظام مالیاتی در دولت شهید رئیسی

از جمله مزایای مهم و راهبردی اصلاح نظام مالیاتی در دولت شهید رئیسی، کاهش چشم‌گیر استقراض از شبکه بانکی بوده است که به پشتوانه تامین مالی کسری بودجه توسط مالیات در 33 ماه گذشته، به کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم منجر شده است؛ این در حالی است که دولت‌های قبلی برای تأمین هزینه‌های خود به چاپ پول و ایجاد کسری بودجه متوسل می‌شدند ولی دولت شهید رئیسی با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در جهت کاهش فرار مالیاتی، توانست این روند را معکوس کند و استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است.

شهید رئیسی چگونه برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی را اجرا کرد؟

دولت شهید رئیسی با تکیه بر اصلاحات راهبردی در زمینه اخذ مالیات و تحقق عدالت مالیاتی در مسیر کاهش فرار مالیاتی، توانسته است که استقراض از بانک مرکزی در جهت تامین هزینه‌های جاری و بودجه‌ای خود را متوقف کند که موجب کاهش رشد نقدینگی و جلوگیری از تورم‌های نجومی نیز شده است. دولت شهید رئیسی با حرکت به سمت رشد اقتصادی غیرتورمی از محل تامین مالی کسری بودجه خود با تکیه بر درآمدهای مالیاتی پایدار، توانست بدون نگرانی از کسری بودجه و نیاز به استقراض، برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی را اجرا کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403031107286/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF