شورای عالی پیش قدم‌در شهرک‌سازی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی در ادامه بیان کرد: مهم اجرای شهرک‌ها زیر ساخت‌ها و روبنایی بوده است که در حال حاضر چارچوب‌های مد نظر رسیدگی شده آیت با توجه به اینکه در یزد مشکل آبرسانی وجود دارد این صنایع باید تأمین آب مسکن‌ها برطرف شود.

هادی عباسی گفت: شورای عالی پیش قدم برای شهرک سازی ها است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5732078/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

به گزارش خبرنگار مهر هادی عباسی، معاون مسکن و ساخت وزارت راه در نشست امضای تفاهم نامه ساخت مسکن صنعتی گفت: تلاش بر این است که در کنار صنعت سکونت کارکنان در نظر گرفته شود با توجه به اینکه شهرک سازی شورای عالی مصوب گردیده است و مجوزها داده شده و با اجرا رسیده است.