صادرات محصولات جالیزی فاقد توجیه اقتصادی برای کشور ­

در ۵ ماهه اول سال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات جالیزی از کشور صادر شده که یک میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات آن نسبت به هزینه تولید و آب مصرفی بالا، برای کشور توجیه اقتصادی ندارد.

اما در سال‌های اخیر کشت و صادرات محصولات کشاورزی جالیزی به شدت افزایش یافته و این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های جهان صادرات و واردات مواد غذایی بر مبنای آب مجازی کنترل می‌شود بسیاری از کشور‌ها به جای کاشت محصولات جالیزی مانند هندوانه آن محصول را وارد کرده و منابع آبی ارزشمند خود را حفظ می‌کنند.

صادرات محصولات آب فاقد توجیه اقتصادی برای کشور ­محصولات کشاورزی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی مردم کشورمان دارد، اما با توجه به محدود بودن منابع آبی و زمین‌های کشاورزی‏، کارشناسان معتقدند که باید به بهترین نحو با اجرای الگوی کشت مناسب از این منابع در کشور استفاده بهینه شود .

گفتنی است، در حالی که کشور ما در منطقه کم آب قرار دارد این امر ایچاب می‌کند تا با اتخاذ و اعمال سیاست‌هایی مناسب، در صادرات و واردات ­آب مجازی صادر کننده نباشیم.

گستره زمین‌های کشاورزی با کشت محصولات جالیزی در کشور ما بیش از ۱۰ درصد برآورد شده (در ترکیه ۲ درصد) و طبق اعلام گمرک در ۵ ماهه نخست اول سال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات آب بر از کشور صادر شده است که یک میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات آن نسبت به هزینه تولید و آب مصرفی بالا، برای کشور توجیه اقتصادی ندارد.

­این گزارش در حال تکمیل شدن است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3576477/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%C2%AD

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه افق در برنامه فرامتن خود در گزارش و گفتگویی با حمید سینی ساز باعنوان کارشناس سیاست گذاری کشاورزی به موضوع کشت و صادرات محصولات آب بر – جالیزی پرداخت.