صالحی: شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن در صفحه مجازی شخصی با اشاره به موضوع صورت‌های مالی شرکت راه آهن، نوشت: شفافیت و فساد ستیزی در راه‌آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد. در دولت قبل با آرایش حساب و کتمان بعضی هزینه‌ها در صورت‌های مالی -که بند حسابرسی شد- راه‌آهن را برای یک سال سود ده نشان دادند! که با اعمال هزینه‌ها و واقعی شدن صورت‌های مالی مشخص شد همچون همه سال‌های قبل زیان‌ده بوده است.

صالحی: شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد

مدیرعامل راه‌آهن در ادامه اعلام کرد: با روش محاسبه قبل و عدم اعمال هزینه طرح‌های عمرانی، سال نخست دولت سیزدهم بیشترین سود تاریخ راه‌آهن به مبلغ ۵۰۲ میلیارد تومان ثبت و به تأیید سازمان حسابرسی رسید. با تاکید ما بر شفافیت، همه هزینه‌ها در صورت‌های مالی اعمال شد که بر مبنای پایه پولی مشابه، کمترین زیان در این دولت حاصل شد.

صالحی: شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد

صالحی: شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد

وی تاکید کرد: البته حمل و نقل ریلی با توجه به صرفه‌جویی میلیارد دلاری در مصرف سوخت، به‌طور قطع در مجموع برای کشور سراسر سود است که در صورت مالی شرکت راه‌آهن نمود ندارد. کاهش تصادفات رانندگی و کمک به پاکیزگی محیط زیست نیز از دیگر مزایای مهم این حوزه است که نمود آشکار ندارد.

صالحی: شفافیت و فسادستیزی در راه آهن دولت سیزدهم عملیاتی شد


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6146788/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF