صدور اسناد مالکیت چند هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی هرمزگان

آقای حاجبی افزود: این اسناد بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار و در راستای تفاهم نامه فی مابین سازمان اسناد و املاک کشور و با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به نام دولت صادر شده است.

حاجبی با تاکید بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های متولی عنوان کرد: در اجرای این قانون دریافت اسناد دیگری هم در دستور کار داریم و با برنامه ریزی و نامه‌هایی که تنظیم شده است این کار قطعا سرعت بیشری می‌گیرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3769587/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رییس اداره راه و شهرسازی میناب، رودان و سیریک گفت: در حاشیه واگذاری ۳ هزار و ۲۵ جلد سند مالکیت اراضی دولتی شهرستان رودان اظهار کرد: با همراهی اداره ثبت اسناد و املاک، دادگستری و فرمانداری‌های سه شهرستان رودان، میناب و سیریک برای ۳۸۰۷ هکتار اراضی ملی و دولتی سند کاداستر صادر شد.

رییس اداره راه و شهرسازی میناب، رودان و سیریک گفت: در راستای اجرای قانون حدنگاری، سند مالکیت تک برگ برای ۳ هزار و ۸۰۷ هکتار از اراضی ملی و دولتی سه شهرستان هرمزگان صادر شد.

وی، تثبیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی قضایی، تامین زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از مهم‌ترین اهداف و مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر اراضی ملی و دولتی برشمرد.