صدور بیش از ۱۲ هزار مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای

وی افزود: قبلا این فرایند ۶ تا ۸ ماه طول می کشید ولی در دولت سیزدهم این پروسه کاهش یافت و مجوزها آنی صادر می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور۱۲ هزار و ۲۸۸ مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در ۱۱ ماه سال گذشته خبر داد و گفت: در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تعداد صدور مجوزهای تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای ۴۹۷۵ مجوز بود که به دلیل تغییر فرایند صدور مجوز قابل مقایسه با سالهای قبل نیست.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010702471/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: طرح آموزش به زنان سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی با همکاری سازمان بهزیستی به مرحله اجرا در آمد و طی ۹ ماهه سال گذشته تعداد ۱۲ هزار و ۹۶۱ نفر – دوره آموزش دیدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.

به گفته وی طرح آموزش به ساکنان مناطق حاشیه نشین با اولویت کودکان کار و خیابان نیز با همکاری سازمان بهزیستی اجرایی شده که بر اساس آن در ۹ ماهه سال گذشته ۶۳۲ نفر – دوره آموزش دیدند که از رشد ۲۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

حسینی نیا درعین حال آموزش به گروه زنان سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی و اعضای خانواده آنان آسیب دیدگان اجتماعی یا در معرض آسیب را از دیگر برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای مهارت آموزی عنوان کرد و گفت: این آموزش‌ها زنان سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی و اعضای خانواده‌هایشان، ‌ساکنان مناطق حاشیه‌نشین با اولویت کودکان کار و خیابان و معتادین بهبود یافته را شامل می شود که از اول فروردین ۱۴۰۱ در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان ها، مراکز بهزیستی و مراکز ماده ۱۶ و ماده ۱۵ به اجرا درآمده است.

معاون وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی از صدور بیش از ۱۲ هزار مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تا بهمن ماه سال گذشته خبر داد.

حسینی‌نیا متذکر شد: درباره آموزش به معتادین بهبود یافته و خانواده های آسیب دیده از اعتیاد نیز در ۱۰ ماهه سال گذشته تعداد ۲۷ هزار و ۳۵۵ نفر – دوره از گروه هدف آموزش داده شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۳ درصد رشد داشته است.

غلامحسین حسینی نیا ـ در گفت وگو با ایسنا از صدور آنی مجوز تاسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد به عنوان یکی از اقدامات سازمان آموزش فین و حرفه‌ای در سال گذشته نام برد و گفت: این طرح از اول مهر ماه ۱۴۰۰ در سطح کشور و در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر به اجرا درآمد و بر اساس آن مجوز تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای به شکل آنی صادر شد.