صدور بیش از ۱۲ هزار مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور۱۲ هزار و ۲۸۸ مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در ۱۱ ماه سال گذشته خبر داد و گفت: در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تعداد صدور مجوزهای تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای ۴۹۷۵ مجوز بود که به دلیل تغییر فرایند صدور مجوز قابل مقایسه با سالهای قبل نیست.

معاون وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی از صدور بیش از ۱۲ هزار مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تا بهمن ماه سال گذشته خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010702471/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C

حسینی‌نیا متذکر شد: درباره آموزش به معتادین بهبود یافته و خانواده های آسیب دیده از اعتیاد نیز در ۱۰ ماهه سال گذشته تعداد ۲۷ هزار و ۳۵۵ نفر – دوره از گروه هدف آموزش داده شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۳ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: طرح آموزش به زنان سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی با همکاری سازمان بهزیستی به مرحله اجرا در آمد و طی ۹ ماهه سال گذشته تعداد ۱۲ هزار و ۹۶۱ نفر – دوره آموزش دیدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.

حسینی نیا درعین حال آموزش به گروه زنان سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی و اعضای خانواده آنان آسیب دیدگان اجتماعی یا در معرض آسیب را از دیگر برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای مهارت آموزی عنوان کرد و گفت: این آموزش‌ها زنان سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی و اعضای خانواده‌هایشان، ‌ساکنان مناطق حاشیه‌نشین با اولویت کودکان کار و خیابان و معتادین بهبود یافته را شامل می شود که از اول فروردین ۱۴۰۱ در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان ها، مراکز بهزیستی و مراکز ماده ۱۶ و ماده ۱۵ به اجرا درآمده است.

غلامحسین حسینی نیا ـ در گفت وگو با ایسنا از صدور آنی مجوز تاسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد به عنوان یکی از اقدامات سازمان آموزش فین و حرفه‌ای در سال گذشته نام برد و گفت: این طرح از اول مهر ماه ۱۴۰۰ در سطح کشور و در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر به اجرا درآمد و بر اساس آن مجوز تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای به شکل آنی صادر شد.

به گفته وی طرح آموزش به ساکنان مناطق حاشیه نشین با اولویت کودکان کار و خیابان نیز با همکاری سازمان بهزیستی اجرایی شده که بر اساس آن در ۹ ماهه سال گذشته ۶۳۲ نفر – دوره آموزش دیدند که از رشد ۲۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

وی افزود: قبلا این فرایند ۶ تا ۸ ماه طول می کشید ولی در دولت سیزدهم این پروسه کاهش یافت و مجوزها آنی صادر می‌شود.