صعود اشتغال کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعهاشتغال کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بالاتر از سطوح قبل از همه‌گیری قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در گزارش جدیدی که این سازمان منتشر کرد؛ بازار کار در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) همچنان قوی و کل اشتغال بیش از قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ است.

نرخ بیکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نزدیک به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۱ است، با این حال، رشد مشاغل کند شده و دستمزدهای واقعی فقط در ۱۹ کشور از ۳۵ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به سطح قبل از سال ۲۰۲۰ بهبود یافته است.

این سازمان تخمین زده است که اشتغال در منطقه خود در ماه مه ۲۰۲۴ به ۶۶۲ میلیون نفر رسیده و حدود ۲۵ درصد از سال ۲۰۰۰ صعود کرده است و انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۰.۷ درصد رشد کند.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در سراسر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ماه مه ۲۰۲۴ به ۴.۹ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که اندکی افزایش یابد.

همچنین دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۲۲ و نیمه اول سال ۲۰۲۳ به سطح از دست رفته رسیده است.

بیزنس گزارش کرد، تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، رشد دستمزد واقعی سالانه در ۲۹ کشور از ۳۵ کشور کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مثبت بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403042013722/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87