صعود تقاضای جهانی محموله‌های هوایی



بنا بر اعلام انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، تقاضای محموله‌های هوایی در ماه مه افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی اعلام کرد بازارهای جهانی محموله‌های هوایی به رشد شدید تقاضا در ماه مه ادامه دادند.

تقاضای کل که بر حسب تن-کیلومتر بار اندازه‌گیری می‌شود، نسبت به ماه مه ۲۰۲۳ به میزان ۱۴.۷ درصد افزایش یافت که ششمین ماه متوالی با رشد ۲ رقمی سالانه است.

همچنین ظرفیت که بر حسب تن-کیلومتر محموله در دسترس اندازه‌گیری می‌شود، از ماه مه ۲۰۲۳ به میزان ۶.۷ درصد افزایش یافته است.

ویلی والش، مدیر کل این گروه گفت: تقاضای محموله هوایی در ماه مه در تمام مناطق به شدت افزایش یافت.

بیزنس گزارش کرد، این بخش، از رشد تجارت، رونق تجارت الکترونیک و محدودیت‌های ظرفیت در کشتیرانی دریایی سود برد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041308468/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C