صعود قیمت مسکن در بریتانیا

قیمت سالانه مسکن در بریتانیا ۱۱.۵ درصد افزایش یافت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061612860/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس گزارش ماهانه هالیفاکس که در روز چهارشنبه منتشر شد، قیمت خانه در بریتانیا در ماه آگوست نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۱.۵درصد افزایش یافت.

کیم کینیرد، مدیر موسسه وام مسکن هالیفاکس گفت: کاهش جزئی مشاهده شده در میانگین قیمت مسکن در ماه جولای منفی ۰.۱ درصد با بازگشت به رشد در ماه آگوست جبران شد اگر چه این افزایش، مثبت ۰.۴ درصد ماهانه در مقایسه با تورم سریع که در چند وقت اخیر شاهد آن بوده‌ایم نسبتاً اندک بود.

به صورت ماهانه، قیمت مسکن در ماه آگوست ۰.۴ درصد افزایش یافت و به میانگین قیمت ۲۹۴ هزار و۲۶۰ پوند رسید.

در مقایسه با سه ماهه قبل، قیمت مسکن در بریتانیا ۲.۶ درصد در سه ماهه منتهی به آگوست افزایش یافته است.