صنعت ریلی در صدر پیشران صنعتی کشور است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وزیر راه اعلام گرد: در ده سال گذشته عقب افتادگی داریم که نشان می‌دهد که ما وارث عقب ماندگی در این بخش هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در مراسم نوسازی ناوگان ریلی گفت: اول از همه خدا قوت به مدیران و تلاشگران شرکت راه آهن باید گفت و این هفته را به آنها تبریک می گویم.

وزیر راه اعلام‌کرد: تمام‌کشورها باید از ایران رد شوند مگر اینکه بخواهند ایران را دور بزنند با هزینه گزاف تر که این‌نعمتی است که ایران دارد و در میسر بین المللی قراردارد.

وی در پایان بیان کرد: ما در این بخش قدردان بخش خصوصی و مدیران و همکاران راه آهن هستیم و همه باید عهد ببنیدم که مشکلات را برطرف کنیم و همه با هم‌تلاش کنیم.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5660313/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی در ادامه بیان کرد: ماشین و جاده نظارت کم و عوامل انسانی و غیر انسانی جان آدم را در خطر بیاندازد مکانیزهای تشویقی در بخش ریلی فراهم‌کنیم با بخش نامه و دستورالعمل رخ نخواهد داد. این بخش به قدری باید جذاب شود که صاحبان کار به سمت این صنعت بیایند.

وی در ادامه بیان کرد: کالا و خدمت در این صنعت رقابت وجود دارد یکی از فاکتورهای اصلی کالا حمل و نقل است محصول ارزان‌تر به دست مشتری برسد این هو با هم رخ نمی‌دهد هرچقدر بدانیم که این توسعه نه تنها در ظاهر مستقیم در پیشرقت کشور تأثیر می‌گذارد.

وی در ادامه بیان کرد: وزارت راه وشهرسازی باید پیشران باشد و صنعت ریلی در صدر پیشرانان قرارداد. دلایل کشورهای پیشرفته صنعت حمل و نقل‌های پیشرفت داشته است و مناسب می‌شود رکن جهت گیری پیشرقت صنعت حمل و نقل است.