ضرر غول هوایی جهان در سال ۲۰۲۲ چه میزان بود؟

درآمد دفاعی، فضایی و امنیتی بوئینگ برای سه ماهه چهارم ۶.۲ میلیارد دلار بود و افزود که حاشیه عملیاتی ۱.۸ درصد در آن دوره منعکس‌کننده تاثیر مداوم بی‌ثباتی نیروی کار و اختلال در زنجیره تامین است.

قیمت سهام بوئینگ در ساعات قبل از بازار بورس نیویورک حدود دو درصد کاهش داشت.

از سوی دیگر، درآمد برای کل سال ۲۰۲۲ با هفت درصد افزایش به ۶۶.۶ میلیارد دلار و در سه ماهه آخر با جهش ۳۵ درصدی تقریبا به ۲۰ میلیارد دلار رسید.

این سازنده چندملیتی هوافضا مستقر در ایالات‌متحده بیش از ۳.۵ میلیارد دلار زیان ناشی از عملیات برای کل سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس گزارش نتایج مالی، بوئینگ در سال گذشته بیش از پنج میلیارد دلار ضرر خالص به دلیل بی‌ثباتی نیروی کار و مسائل مربوط به اختلال در زنجیره تامین را تجربه کرد.

بوئینگ برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، زیان خالص ۶۶۳ میلیون دلاری را شاهد بود و زیان ناشی از عملیات در دوره اکتبر تا دسامبر سال گذشته به ۳۵۳ میلیون دلار رسید.

از آنجایی که صنعت مسافرت خطوط هوایی سال گذشته به شدت از همه‌گیری ویروس کرونا بهبود یافت، بوئینگ اعلام کرد که در سه ماهه چهارم، سفارش خالص ۳۷۶ هواپیما را تضمین کرده که شامل سفارش ۱۰۰ فروند ۷۳۷ مکس و ۱۰۰ فروند هواپیمای ۷۸۷ از خطوط هوایی یونایتد است.

بوئینگ در سال ۲۰۲۲ ضرر خالص پنج میلیارد دلاری را ثبت کرد.

دیو کالهون، رئیس و مدیرعامل شرکت گفت: «تقاضا در سراسر مجموعه ما قوی است و ما همچنان بر ایجاد ثبات در عملیات خود و در زنجیره تامین برای انجام تعهدات خود در سال ۲۰۲۳ و پس از آن متمرکز می‌شویم. در حالی که چالش‌ها باقی مانده است اما در موقعیت خوبی و در مسیر درستی برای بازیابی توان عملیاتی و مالی خود قرار داریم.»

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110604530/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF