ضرورت آسیب شناسی طرح مسکن مهر در اجرای طرح نهضت ملی

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، باید مشکلاتی که در طرح مسکن مهر بود به حداقل برسد و تمامی موارد مغایرت ها، ممنوعیت‌ها و حرائم خطوط انرژی، ریل و راه رعایت شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3738611/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C