ضرورت آشنایی دانش آموزان با مفهوم تجارت و کارآفرینی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم آشنایی دانش آموزان مقاطع ابتدایی با مفهوم تجارت و کارآفرینی تاکید کرد و ضمن اشاره به فراهم کردن بستر مناسب برای اعزام نیروی کار، احیای نظام استاد شاگردی در کشور را خواستار شد.

مرتضوی در پایان با تاکید بر فراهم کردن بستر مناسب برای اعزام نیروی کار تاکید کرد: با فرار نخبگی و فرار دانش مخالفیم. نخبگان باید در کشور باشند و بخشی از نیروی انسانی به عنوان نمایندگان نخبگان ایران در دنیا نقش آفرینی کنند.

وی بر لزوم آشنایی دانش آموزان با مفاهیم تجارت و کارآفرینی تاکید کرد و گفت: از مقطع ابتدایی دانش آموزان باید در حوزه تجارت بیاندیشند، مفهوم اقتصاد را بفهمند و کار را یاد بگیرند و خروجی کارورزی ها، توانمندسازی نیروی انسانی باشد.

مرتضوی گفت: اگر دنبال آزادی و استقلال هستیم حتما باید به مقوله اشتغال و کارآفرینی بیاندیشیم چون معنی آزادی داشتن عزت است و عزت مترادف با اشتغال است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120403025/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

وزیر کار افزود: هر کشوری که به استقلال همه‌جانبه رسیده مرهون دست های توانمند و همت بلند مردان کارآفرین خود بوده است. اگر کارآفرینی عالمانه باشد و جهاد عالمانه را سرلوحه کار قرار دهیم خروجی آن بهره وری خواهد بود.

مرتضوی با بیان اینکه مردم به گردن ما حق اشتغال دارند، ادامه داد: در حال حاضر شلوغ ترین سیستم اداری را داریم که اشباع شده و به خط قرمز رسیده است لذا باید اشتغال مناسب ایجاد کرد.بعضا برخی جوانان به ما مراجعه می کنند و وقتی می گوییم کار اداری قبول نمی کنند چون به بازار کار راه پیدا کرده و طعم روزی حلال را چشیده اند.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی که در وزارت کار برگزار شد، کارآفرینان را ضامن معاش عزتمندانه و خیرخواهانه جامعه دانست و گفت: فراوانی کارآفرین لطافت آفرین است و لفظ کارآفرینی تضمین دنیا و آخرت است.

وی به تنوع اقلیم و وسعت فراوان، دسترسی آسان و تکثر در همسایگان ایران اشاره و اظهار کرد: مهمترین نقش آفرینی دولت کوتاه کردن فرایندها و ایجاد نظارت بر فرایند کارآفرینی است که به همت آیت الله رییسی این کار به بهترین نحو در حال انجام‌ است.

وی با اشاره به هدف گذاری ایجاد یک میلیون فرصت شغلی توسط دولت اظهار کرد: یک‌ میلیون فرصت شغلی در سال یعنی اگر نرخ بیکاری ما ۸.۲ درصد شده در این حد بماند تا بخشی از نرخ بیکاری ما کم شود.

وزیر کار درعین حال یکی از معضلات کشور را نبود نیروی متناسب با نیاز کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر متناسب با نیاز کشور نیروی انسانی تربیت نکردیم و متاسفانه نظام استاد شاگردی تعطیل شده است در حالی که این نظام باید احیا شود.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده و نیاز اجتناب ناپذیر کشور موضوع کارآفرینی و مولدسازی است، ادامه داد: هدف غایی از برگزاری چنین نشست‌ها و جلساتی و ساختارسازی تشکل در این حوزه موضوع کارآفرینی است که هم مفهوم بلندی را در ذهن متبادر می کند و هم مصادیق متکثری دارد.