ضرورت اصلاح سیاست های پولی برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120402866/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

این مقام مسئول کارگری در پایان مدیریت را از دیگر عوامل موثر در رشد اقتصادی دانست و تاکید کرد: اگر می خواهیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم لازم است مدیریت یکپارچه و منسجمی در کشور شکل بگیرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با طرح این پرسش که چرا نمی توان نقدینگی های جامعه را جمع آوری و در مسیر تولید و اشتغال مولد هدایت کرد؟ گفت: امروز اگر ۲۰۰ میلیون تومان پول در اختیار کسی باشد نه می تواند با آن خانه بخرد، نه خودرو؛ بنابراین سرمایه ها جایی می رود که سودآوری بیشتری داشته باشد و اینجا است که دلالی و واسطه گری شکل می گیرد.

اصلانی افزود: در چند سال گذشته سیاست واحدی برای نرخ سودهای بانکی نداشتیم به یکباره سود بانکی را ۱۴ درصد می کنیم و  می بینیم اکنون به ۲۳ درصد برگشته است که نشان می دهد باید در سیاست های پولی کشور تجدیدنظر کنیم.

علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، به ارزیابی عوامل موثر در رشد اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از عواملی که در رشد اقتصادی کشور اثرگذار است، بحث سرمایه گذاری خارجی است، ولی با وجود تحریم سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد و سرمایه‌گذار داخلی هم احساس امنیت نمی کند اما اگر بتوانیم سرمایه های داخلی و خارجی را جذب کنیم، رشد اقتصادی محقق می شود.

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه سرمایه در کشور به جایی می رود که سودآوری بیشتری داشته باشند، بر ضرورت اصلاح سیاست های پولی و فراهم کردن بستر جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی تاکید کرد.

وی ادامه داد: در طول سال های گذشته یکی از عوامل اصلی در عدم تحقق رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی بوده است. بعضا در کشور شایعاتی مطرح می‌شود که بانک ها در حال ورشکست شدن هستند این شایعات را چه کسی ایجاد می کند؟ بعد یکباره مردم پول و سرمایه هایشان را از بانک ها بیرون می کشند و سراغ ارز و دلار می روند.