طرح‌های جدید وزارت راه و مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بسته ترکیبی وزارت راه و شهرسازی دربحث مسکن راهگشاست.

آقای یوسفی افزود: برای تامین مسکن مورد نیاز کشور دو راه حل کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد که در راهکار‌های کوتاه مدت، استفاده از مولفه‌های مالی از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تبدل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی می‌تواند موثر باشد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3752874/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه حوزه مسکن بیش از ۵۰ درصد هزینه سبد خانوار را شامل می‌شود، گفت:در راهکار بلندمدت ، تامین مسکن با اصلاح بافت فرسوده می‌تواند راهکاری کارگشا باشد که علاوه بر تامین مسکن به نوسازی بافت فرسوده نیز می‌انجامد.