طرح جدید برای خانه‌دار کردن کارگران و کارمندانیک کارشناس اقتصادی پیشنهاد ساخت منازل سازمانی کم متراژ توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را برای کارگران و کارمندان مطرح کرد.

حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:طرح جدیدی که می‌تواند در شرایط فعلی به تامین مسکن و رفع دغدغه خانه‌دار شدن کارگران و حتی کارمندان کمک کند، ساخت واحدهای کوچک مقایس توسط کارخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی است.

وی ادامه داد: این واحدها می‌تواند در قالب خانه‌های سازمانی ساخته و در اختیار پرسنل هر سازمان و دستگاه قرار داده شود تا زمانی که افراد قدرت پس انداز پیدا کرده و رأسا برای خرید خانه اقدام کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: این طرح می‌تواند همچنین در قالب واگذاری منازل سازمانی به خود کارگران و کارمندان به شکل استیجاری دنبال شود.

به گفته نجف ساخت واحد با این مدل از سوی برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها نظیر نیروهای مسلح دنبال شده و پرسنل آنها صاحب مسکن شده‌اند.

وی تاکید کرد: ممکن است بسیاری از کارمندان یا کارگران نیازی به خانه نداشته باشند، لذا طرح باید در مورد افراد فاقد مسکن پیاده‌سازی شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها افزود: دولت یا شهرداری می‌توانند به صورت سازمانی واحدهای با متراژ پایین را ساخته و تحویل متقاضیان دهند یا به یکسری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تکلیف کنند که اراضی در اختیار خود را جهت ساخت منازل سازمانی برای کارکنان خود اختصاص بدهند.

نجف گفت: همچنان که بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی این امکان را دارند که برای کارگران خود در جوار کارخانه مسکن بسازند، دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم می‌توانند واحدهای مسکونی با متراژ کم را به شکل استیجاری در قالب منازل سازمانی جهت سکنای موقت در اختیار نیروهای خود قرار بدهند و مشکل مسکن آنها را تاحد زیادی برطرف کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402071913671/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86