ظرفیت ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده وجود دارد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ‏‬محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با توجه به پتانسیل بالای بافت‌های فرسوده برای خانه سازی بدون نیاز به تأمین زمین جدید، گفت: ظرفیت احداث مسکن جدید در این بافت‌ها بیش از ۴.۵ میلیون واحد است.

وی افزود: ۳۵ درصد پروانه‌های صادره در بافت‌های فرسوده شهری به صورت تک واحدی و ۷۴ درصد آنها کمتر از ۳ واحد است که در صورت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، مالکان و سازندگان به ساخت خانه با تراکم بالا ترغیب می‌شوند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6112939/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF