عامل اصلی عقب ماندگی در ساخت مسکن چیست؟

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه عدم پاسخگویی دولت سبب شده تا مردم در حوزه مسکن ناراضی باشند، اظهار کرد: در فرآیند کلی ساخت مسکن ما با مشکلاتی مواجه هستیم‌، مثلا یکی از موضوعات کلیدی در ساخت مسکن تسهیلاتی است که از سوی بانک ها ارائه می شود؛ پاشنه آشیل تولید مسکن تسهیلات بانکی است اما بانک ها تسهیلات پیش بینی شده را پرداخت نکردند. عدم پرداخت تسهیلات نیز منجر به عدم احداث مسکن شده است.

عبدالجلال ایری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار مسکن و  روند اجرایی قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: با توجه به اتفاق هایی که در دولت رخ داده و فرآیندهای طی شده در دولت، مجلس از اجرای قانون جهش تولید مسکن رضایت ندارد چراکه دولت در تولید مسکن آنطور که پیش بینی شده، موفق نبوده است‌.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر بنده عامل اصلی عدم تولید مسکن و زمین ماندن قانون مصوب مجلس تسهیلات بانکی است که از سوی بانک ها ارائه نشده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102516633/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

در تامین زمین و مصالح ساختمانی مشکل چندانی وجود ندارد

ایری در پایان تصریح کرد: عامل اصلی عقب ماندگی در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به دنبال آن احداث مسکن از نظر بنده نه تامین زمین، نه مصالح ساختمانی و نه دانش فنی و مهندسی است بلکه عامل اصلی عدم تولید مسکن و بر روی زمین ماندن قانون مصوب مجلس تسهیلات بانکی است که ارائه نشده است.

پاشنه آشیل تولید مسکن تسهیلات بانکی است