عجیب اما واقعی/ ۳۰ سال پیش بانک‌ها به اندازه دو کیلو گوشت گوساله امروز وام مسکن می‌دادند! + عکس

اعتمادآنلاین نوشت: بریده‌ای از روزنامه اطلاعات ۱۷ آبان ۱۳۷۲ منتشر شده که روی آن نوشـته: با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها تا سقف ۱۵ میلیون ریال تسهیلات مسکن به افراد می‌پردازند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1835809/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

عجیب اما واقعی/ ۳۰ سال پیش بانک‌ها به اندازه دو کیلو گوشت گوساله امروز وام مسکن می‌دادند! + عکس